Pogoda w Wrocławiu

 

 

 

 

 

Metody specjalne fizjoterapii są częścią ściśle specjalistyczną w fizjoterapii. Dotyczą one wszystkich dziedzin fizjoterapii - fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz nowych typu odnowa biologiczna czy fitness, które z fizjoterapią ściśle współdziałają.

Specjalistyczne metody fizjoterapii podczas kształcenia magisterskiego przedstawione są tylko w zarysie dla ogólnych wiadomości i założeń danej metody.

Każdy wykształcony fizjoterapeuta aby móc pracować daną metoda specjalistyczną musi ukończyć specjalny kurs  kwalifikujący go do wykonywania danej terapii. Ukończenie kursu i otrzymanie certyfikatu podnosi kwalifikacje zawodowe terapeuty.

Nowoczesna fizjoterapia coraz częściej opiera swoje postępowanie usprawniające na specjalistycznych metodach. Najczęściej mają one zastosowanie w zakresie kinezyterapii i masażu. Najnowocześniejsze metody opierane są na chiropraktyce i terapii manualnej ingerującej w tkanki miękkie oraz twarde. Swoją terapią celują  w schorzenia cywilizacyjne takie jak problemy z kręgosłupem, postawą ciała, urazy stawów a także w poważne choroby dotyczące każdego układu człowieka: choroby neurologiczne, choroby kardiologiczne, choroby pulmunologiczne i inne. Mnogość i różnorodność metod stosowanych w obecnej fizjoterapii jest tak duża, że opisanie ich wszystkich jest zadaniem nie do wykonania. Aby poznać stosowane metody specjalne w danych jednostkach chorobowych lub dzidzinach medycyny zalecamy węższą literaturę z danego tematu.

Na naszej stronie zostało opisanych zaledwie kilka specjalistycznych metod fizjoterapii. Są to te metody, które w obecnych czasach najlepiej działają na dolegliwości dnia codziennego takie jak: bóle kręgosłupa i stawów, stres, zmęczenie fizyczne i psychiczne, bóle mięsniowe i pochodzenia nerwowego, problemy krążeniowe.

Niektóre medoty znajdują się w naszych kompetencjach po uzyskaniu certyfikatów z ukończonych szkoleń (masaż gorącymi kamieniami, terapia obrzęków, masaż limfatyczny).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych metod specjalnych na naszej stronie.